:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-241550 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-241551 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 054-241520

ชื่อ: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ลงประกาศ: 25 ต.ค. 2562

รายละเอียด:


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

file

procurement_plan_88_2022_9_29_254137.pdf