:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-241550 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-241551 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 054-241520

ประวัติความเป็นมา

ในระหว่างปีที่เจ้าสามฝั่งแกน  (จากหนังสือของดีนครลำปาง, โรงพิมพ์ไทยล้านนา, 2513  หน้า  108 - 110)  ได้รับราชสมบัติราชาภิเษก  เป็นพระมหาราชาเจ้าพระนครพิงค์เชียงใหม่สืบสนองพระราชบิดา  ซึ่งสิ้นพระชนม์ใน  พ.ศ.  1954  นั้น  เจ้ายี่กุมกามซึ่งอยู่ครองเมืองเชียงราย  พระเชษฐต่างมารดายกทัพเข้าตีพระนครพิงค์เชียงใหม่  เพื่อแย่งชิงเมืองแต่กำลังไม่พอถึง  พึ่งบารมีของกษัตริย์สุโขทัย  พญาลือไทแห่งสุโขทัยยกทัพขึ้นมาด้านแม่น้ำยมตีเมืองพะเยา  และพยายามตีเมืองเชียงใหม่ทางด้านเจ้านันตาเมืองท่าเวียงชัย  (ปัจจุบันคือบ้านท่าเวียง  ตำบลเวียงมอก)  ยกไปสมทบตีตีชิงเอาเมืองเชียงใหม่  เจ้านันตาทรงประชวรจึงกลับทัพลงมาทางบ้านแม่มอก  พระนางติโลกจุกราชมหาเทวีทรงรักษาการราชการแทนเจ้าสามฝั่งแกน  ได้จัดทัพไว้รับรองเป็นสามารถพญาไสลือไท  ไม่อาจตีชิงเอาเมืองเชียงใหม่ได้จึงยกทัพกลับสู่สุโขทัย  เจ้านันตาเกรงพระยาอาญาจึงทรงรักษาตัวอยู่ที่แม่มอก  ซึ่งเป็นบ้านของพ่อตาชาวลัวะ   ชื่อพะราเจ  ชาวบ้านเรียกว่าปู่เจ้าพะราเจ  ยังมีศาลปรากฎอยู่เป็นที่เคารพสักการะของชาวตำบลแม่มอกตราบเท่าทุกวันนี้  ส่วนด้านทิศเหนือของตำบลแม่มอกซึ่งเป็นที่กลับทัพช้างของเจ้านันตาเรียกว่า  สันกลับช้าง

 

          เจ้านันตาไม่กลับเมืองท่าเวียงชัย  ได้เอาสมบัติเงินทองฝั่งไว้ในตำบลแม่มอกนี้  ได้ถามผู้สมัครใจจะอยู่เฝ้ารักษาสมบัติ  นายอินทร์ซึ่งเป็นราชบุตรของเจ้านันตากับแม่พระกรานรับอาสาจึงได้ทำพิธีประหาร  สถานที่นี้ยังมีชื่อปรากฎอยู่ที่บ้านแม่มอกนี้เรียกว่า  ร่องประหาร  รวมทั้งหมดที่ประหารในครั้งนั้น 1,111  ศพ  ทุกวันนี้บริเวณร่องประหารยังมีเครื่องใช้ต่างๆ  ที่ยังฝังไว้มากมาย  ส่วนเจ้านันตาได้หลบหนีอาญาสุโขทัยขึ้นไปบนขุนแม่มอกสร้างกู่ไว้หลายสิบกู่ได้ปลูกต้นยางไว้สามต้นและหวายหนึ่งกอเป็นเครื่องหมายตั้งปริศนาในการค้นหาสมบัติให้คนรุ่นหลังไว้ว่า “หวายสามขต  ยางสามต้น  ขนมกวนบ่แล้ว”  ชาวบ้านเรียกว่า  สันกู่ห้วยนายอินทร์  มีกู่ต้นยางใหญ่และหวายหนึ่งกอเรียงเป็นแนวยาวปรากฎเป็นหลักฐานอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบลแม่มอก 

 

           ต้นน้ำที่ไหลลงสู่หมู่บ้านแม่มอก  ชาวบ้านนิยมเรียกน้ำที่ไหลตลอดฤดูกาลว่า  แม่น้ำผาคอก  ไหลลงสู่หมู่บ้านพะคอกชาวบ้านซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำแม่ผาคอก  เรียกเพี้ยนกันมาว่าน้ำแม่มอกและได้เรียกชื่อหมู่บ้านตามลำน้ำว่า  “บ้านแม่มอก”