:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-241550 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-241551 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 054-241520

ชื่อ: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ลงประกาศ: 1 ต.ค. 2563

รายละเอียด:


file

procurement_plan_86_2022_9_29_239822.pdf

procurement_plan_86_2022_9_29_240883.pdf

procurement_plan_86_2022_9_29_241710.pdf