:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-241550 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-241551 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 054-241520

ชื่อ: เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุ่มเนิ้งใต้ หมู่ที่ 3 ซอย 3 แยกไปท่ามะไฟ กว้าง 3 เมตร ยาว 645 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,935 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ลงประกาศ: 15 ก.ย. 2565

รายละเอียด: .


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

file

news_14_2022_9_29_563778.pdf