:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-241550 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-241551 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 054-241520

ชื่อ: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่มอกใต้ หมู่ที่ 6 ซอย 5 เชื่อมซอย 6 จำนวน 2 ช่วง ความยาวรวม 440 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,367 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ลงประกาศ: 14 ก.ย. 2565

รายละเอียด: .


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

file

mid_31_2022_9_29_698405.pdf