:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-812050 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-812051

ชื่อ: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผ้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม2564-ธันวาคม2564)

วันที่ลงประกาศ: 3 ม.ค. 2565

รายละเอียด:


file

announcement_of _shortlisted_candidates_82_2022_9_29_212948.pdf