:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-241550 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-241551 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 054-241520

ติดต่อเรา

 
สำนักเทศบาลตำบลแม่มอก
เลขที่ 20 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
โทรศัพท์ : 054-241550
โทรสาร (FAX) : 054-241551
E-mail : saraban@maemok.go.th
Website : www.maemok.go.th 
Social Network : Faceboook : เทศบาลตำบลแม่มอก
 
เบอร์ติดต่อภายใน

โอเปอเรเตอร์     ต่อ 101 หรือ 0
หัวหน้าสำนักปลัด     ต่อ 102
กองคลัง     ต่อ 103
ผอ.กองคลัง     ต่อ 104
ปลัดเทศบาล     ต่อ105
นายกเทศมนตรี     ต่อ106
งานป้องกัน     ต่อ 107
กองช่าง     ต่อ 108

แผนที่เทศบาลตำบลแม่มอก

 

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น