:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-241550 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-241551 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 054-241520

ชื่อ: ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566

26 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลแม่มอก
นำโดยนางนงนุช เขื่อนสาร 
นายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลแม่มอก
เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566
ณ หอประชุมรัตนปัญโญ โรงเรียนเถินวิทยา 
กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้แนวคิด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” พร้อมเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีขาว เพื่อเป็นสัญลักษณ์ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด และแสดงออกถึงพลังของชาวสตูลในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร