:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-241550 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-241551 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 054-241520

ชื่อ:  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมของหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

24 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

 วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2566
นางนงนุช เขื่อนสาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก
 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมของหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดลำปาง
ร่วมกับโรงพยาบาลเถินและสาธารณสุขจังหวังลำปาง ในโอกาสลงพื้นที่ทำกิจกรรมเชิงรุกเข้าถึงประชาชน ออกให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในตำบลแม่มอก 
ณ วัดบ้านกุ่มเนิ้ง ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร