:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-241550 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-241551 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 054-241520

ชื่อ: บรรยากาศวันเด็กเมื่อวานนี้ เทศบาลตำบลแม่มอก ร่วมส่งความสุขให้กับน้องน้องเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

14 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

ซึ่งร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ ใน จุดต่างๆดังนี้
 ร่วมกับโรงเรียนแม่มอกวิทยา
 ร่วมกับโรงเรียนบ้านหัวน้ำ
 ร่วมกับโรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้
 ร่วมกับโรงเรียนบ้านสะพานหิน
 ร่วมกับ ศพด. บ้านกุ่มเนิ้งใต้
 ร่วมกับ ศพด. บ้านสะพานหิน 
และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่าน รวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภาพเพิ่มเติมได้ที่อัลบัมเพจ : งานวันเด็ก 2566 เทศบาลตำบลแม่มอก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร