:
เทศบาลตำบลแม่มอก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 054-812050 หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) : 054-812051

ชื่อ: ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่มอก การประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่มอก

29 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.
นายสุแก้ว ปิงธิ ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่มอก การประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่มอก โดยมีนางนงนุช เขื่อนสาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่มอกพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาลฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อพิจารณากำหนดสมัยประชุมและญัตติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร