ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่มอก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

QRcode Line@

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2561
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
62
เดือนที่แล้ว
1,444
ปีนี้
2,743
ปีที่แล้ว
15,420
ทั้งหมด
31,364
ไอพี ของคุณ
3.232.129.123

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายแม่มอกใต้-หัวน้ำ (e-bidding)25 มีนาคม 2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์25 มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่มอกใต้-หัวน้ำ ม.6 (e-bidding)16 มีนาคม 2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่มอกใต้-หัวน้ำ ม.616 มีนาคม 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่มอกใต้-หัวน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 ธันวาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านสันป่ามอน 13 มีนาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
หัวข้อวันที่
ตารางแสดงวงเงิน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย แม่มอกใต้-หัวน้ำ ม.618 มีนาคม 2563
ขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวง ลป.ถ.25-00216 มีนาคม 2563
โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองตะเคียนปม หมู่ที่ 7 เด่นอุดม27 มีนาคม 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุสร้างฝายชะลอน้ำ ม.1 บ้านหัวน้ำ ม.9 บ้านหัวน้ำพัฒนา22 มีนาคม 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าบอน13 มีนาคม 2561
โครงการก่อสร้างระบบท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 821 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย1 หมู่ที่ 6 แม่มอกใต้21 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย1 หมู่ที่ 1 บ้านหัวน้ำ21 สิงหาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย5 หมู่ที่ 920 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย5 หมู่ที่ 1 บ้านหัวน้ำ20 กรกฎาคม 2560
โครงการก่อสร้างสะพานคสล.หมู่ที่ 205 พฤษภาคม 2560
โครงการจัดซื้อระบบเสียงตามสายหมู่ที่ 327 มีนาคม 2560
โครงการปรับปรุงดาดลำเหมืองหมู่ที่ 4,1010 มีนาคม 2560
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพ่นหมอกควัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคชิกุนคุนยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 10 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๒๕-๐๐๒07 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)04 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง ม.5 บ้านสันป่ามอน22 มีนาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 256331 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 256330 เมษายน 2563
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 256331 มีนาคม 2563
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256329 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 256331 มกราคม 2563
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 256231 ธันวาคม 2562
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 256230 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 256231 ตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 256210 ตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 256208 กรกฎาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256205 เมษายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 256203 มกราคม 2562
รายงานสรุปผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256019 มิถุนายน 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256316 มีนาคม 2563
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256314 พฤศจิกายน 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 256405 มกราคม 2564
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 430 กันยายน 2562
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 330 มิถุนายน 2562
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 231 มีนาคม 2562
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 131 ธันวาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1