ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่มอก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

QRcode Line@

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2561
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
26
เดือนนี้
1,049
เดือนที่แล้ว
1,171
ปีนี้
1,049
ปีที่แล้ว
15,420
ทั้งหมด
29,670
ไอพี ของคุณ
3.232.96.22


ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th
29 ธันวาคม 2563

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th
02 ธันวาคม 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th
01 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th
23 พฤศจิกายน 2563

ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ เรื่อง  ข้อปฏิบัติในการคุ้มครองถ้ำ  ,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th
28 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดือนสิงหาคม 2563 เป็น ภายใน 30 กันยายน 2563 (ไม่มีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม),เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th
31 สิงหาคม 2563

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th
11 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่มอก เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th
06 สิงหาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่มอก  เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th
06 สิงหาคม 2563

รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th
05 สิงหาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 17 พ.ศ.2563  เรื่อง ขยายระยะเวลาการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากาอนามัย,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th
31 กรกฎาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ New Normal ชีวิตวิถีใหม่  เตือนตัวเตือนกัน ป้องกันตนเอง,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th
31 กรกฎาคม 2563

สิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตาม พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th
15 กรกฎาคม 2563

ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขึ้นเว็บเทศบาลตำบลแม่มอก,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th
08 กรกฎาคม 2563

สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ  ตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะ  เทศบาลตำบลแม่มอก  ประจำปี พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th
03 กรกฎาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (35 รายการ)