ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่มอก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

QRcode Line@

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2561
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,026
เดือนที่แล้ว
1,545
ปีนี้
5,252
ปีที่แล้ว
15,420
ทั้งหมด
33,873
ไอพี ของคุณ
3.227.235.183
น.ส.นิชาภัทร วงศ์ปิง
ผู้อำนวยการกองคลังนางอังคณา มาใชย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการนางขวัญดาว บุญวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการน.ส.ธันยธรณ์ สุริยะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการน.ส.วิภาวรรณ ตาเปี้ย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานจ.อ.ดุลยฤทธิ์ ขัตติยะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


น.ส.สุพัตรา แสนประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


น.ส.ทิวาพร สุริยะวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการน.ส.ณัฐชาญา จอมแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป


นายณัฐนันท์ วงศ์สุทธะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ