ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่มอก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

QRcode Line@

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2561
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
62
เดือนที่แล้ว
1,444
ปีนี้
2,743
ปีที่แล้ว
15,420
ทั้งหมด
31,364
ไอพี ของคุณ
3.232.129.123
ว่าที่ร้อยตรีนิวัติ ชัยวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลแม่มอกนางปริยากร ชัยวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวจารุวรรณ สุระโพธา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนักจัดการงานทั่วไปนางมิรันตี พรมสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการน.ส.ขวัญดาว สิทธิเสนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนายเกรียงสิทธิ์ บุญวรรณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนายประดิษฐ์ สุริยะ
นักป้องกันฯ ปฏิบัติการน.ส.พรทิพย์ เครือพรหมมินทร์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนางสาวปัทมพร สอนลือ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายอานันท์ แก้วคำมา
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน


นางสาวยุรัญญา กันทะวงศ์
นักจัดการงานทั่วไป


นายฉัตรชัย แสนประเสริฐ
ผู้ช่วยนักป้องกันฯ


นายรุ่งโรจน์ เครือแจ้
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ


นางภรภัทร ทิพย์แก้ว
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ


น.ส.กิตติมา ปินตาแสน
ผู้ช่วย จพง.ธุรการ


นางพินยา แก้วสุติน
ครู ค.ศ.1นางลำจวน ขัดทา
ครู ค.ศ.1นางมิ่งขวัญ ปิงทิ
ครู ค.ศ.1นางจิราพันธ์ วงศ์อ้าย
ครูผู้ดูแลเด็กนางจริยา เหล่าชัย
ผู้ดูแลเด็กนางมยุชรินทร์ ฉัตรชูตระกูล
ผู้ดูแลเด็กน.สจิรารัตน์ มะโนน้อย
ผู้ดูแลเด็กนายเจริญ เรียนเก่ง
พนักงานขับรถยนต์นายอรุณ สุภะมาตรา
พนักงานขับรถยนต์นางกัลยา ศิริจันทร์
ภารโรง


นายอำนวย ศรีทะวงศ์เรือง
คนงานทั่วไป


นายสมปอง พรมสอน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


น.ส.วราลักษณ์ เครือต๊ะมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสายบัว เครือบุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


น.ส.ศิริกานดา เครือโอ๋
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวเสาวลักษณ์ อินทราย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์สวัสดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสุพรรณ วงศ์ษาสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายกีรศักดิ์ บุญมี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายจีรวัฒน์ จันทร์พันธ์
พนักงานจ้างเหมา


นางลำพู เทือกจันคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวชวนพิศ ทิดบุญตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาววลัยลักษณ์ มูลนันต๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ