ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่มอก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

QRcode Line@

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2561
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
276
เดือนที่แล้ว
823
ปีนี้
3,051
ปีที่แล้ว
9,400
ทั้งหมด
16,252
ไอพี ของคุณ
3.234.244.18
ว่าที่ร้อยตรีนิวัติ ชัยวงศ์
ปลัดเทศบาลตำบลแม่มอกนางณัฐพร ธรรมชัยตา
หัวหน้าสำนักปลัด
นักจัดการงานทั่วไปนางมิรันตี พรมสุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการน.ส.จารุวรรณ สุระโพธา
นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการน.ส.ขวัญดาว สิทธิเสนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนายเกรียงสิทธิ์ บุญวรรณ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนายประดิษฐ์ สุริยะ
นักป้องกันฯ ปฏิบัติการน.ส.พรทิพย์ เครือพรหมมินทร์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายรุ่งโรจน์ เครือแจ้
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯนางภรภัทร ทิพย์แก้ว
ผู้ช่วย จพง.ธุรการน.ส.กิตติมา ปินตาแสน
ผู้ช่วย จพง.ธุรการนายฉัตรชัย แสนประเสริฐ
ผู้ช่วยนักป้องกันฯ  
นางพินยา แก้วสุติน
ครู ค.ศ.1นางลำจวน ขัดทา
ครู ค.ศ.1นางมิ่งขวัญ ปิงทิ
ครู ค.ศ.1นางจิราพันธ์ วงศ์อ้าย
ครูผู้ดูแลเด็กนางจริยา เหล่าชัย
ผู้ดูแลเด็กนางมยุชรินทร์ ฉัตรชูตระกูล
ผู้ดูแลเด็กน.สจิรารัตน์ มะโนน้อย
ผู้ดูแลเด็กนายเจริญ เรียนเก่ง
พนักงานขับรถยนต์นายอรุณ สุภะมาตรา
พนักงานขับรถยนต์นายธีรกานต์ เครือแจ้
พนักงานขับรถยนต์นางกัลยา ศิริจันทร์
ภารโรงนายอำนวย ศรีทะวงศ์เรือง
คนงานทั่วไปนายสมปอง พรมสอน
พนักงานจ้างเหมาบริการน.ส.วราลักษณ์ เครือต๊ะมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


น.ส.เจนจิรา จันตาทะ
พนักงานจ้างเหมาบริการนางสายบัว เครือบุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


น.ส.ศิริกานดา เครือโอ๋
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสวัสดิ์. เครือไชยแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ