ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่มอก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

QRcode Line@

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2561
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,026
เดือนที่แล้ว
1,545
ปีนี้
5,252
ปีที่แล้ว
15,420
ทั้งหมด
33,873
ไอพี ของคุณ
3.227.235.183
ลำดับรายการวันที่
1โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 256330 ก.ย. 2563
2มาตรการแนวทางการให้เทศบาลตำบลแม่มอกเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน14 ก.ค. 2563
3มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง14 ก.ค. 2563
4เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต14 ก.ค. 2563
5คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลแม่มอก14 ก.ค. 2563
6มาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน14 ก.ค. 2563
7มาตรการแนวทางการให้เทศบาลตำบลแม่มอกเป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน14 ก.ค. 2563
8แจ้งเวียนประกาศการมอบอาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก14 ก.ค. 2563
9สรุปผลการดำเนินการตามโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมฯ3 ก.ค. 2563

1