ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่มอก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

QRcode Line@

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2561
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
1,026
เดือนที่แล้ว
1,545
ปีนี้
5,252
ปีที่แล้ว
15,420
ทั้งหมด
33,873
ไอพี ของคุณ
3.227.235.183
ลำดับรายการวันที่
1โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 256330 ก.ย. 2563
2โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ ประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 256330 ก.ย. 2563
3คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดสมรรถนะ(Competency) ประกอบการสรรหา แต่งตั้ง และเลื่อนตำแหน่ง30 ก.ย. 2563
4ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนท้องถิ่น30 ก.ย. 2563
5สรุปผลการดำเนินการตามโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมฯ3 ก.ค. 2563
6เเนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลเเละพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลตำบลแม่มอก19 มิ.ย. 2563
7ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลแม่มอก ประจำปี 2561-2563 19 มิ.ย. 2563
8ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลแม่มอก19 มิ.ย. 2563
9เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ19 มิ.ย. 2563
10โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมเเละจริยธรรมในการปฏิบัติราชการเเละให้บริการประชาชนดีเด่น19 มิ.ย. 2563

1