ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่มอก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

QRcode Line@

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2561
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
62
เดือนที่แล้ว
1,444
ปีนี้
2,743
ปีที่แล้ว
15,420
ทั้งหมด
31,364
ไอพี ของคุณ
3.232.129.123
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ29 ธ.ค. 2563
2ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ2 ธ.ค. 2563
3ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมเเละประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256330 พ.ย. 2563
4ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่มอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256330 พ.ย. 2563
5นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเเม่มอก สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี ครั้งที่ 122 ต.ค. 2563
6นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเเม่มอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี ครั้งที่ 224 ส.ค. 2563
7นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเเม่มอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี ครั้งที่ 1 7 ส.ค. 2563
8 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่มอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256324 ก.ค. 2563
9รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 256129 ต.ค. 2561
10ประกาศเรื่อง เรื่องริบหลักประกันสัญญาเช้าเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลแม่มอก23 ก.ค. 2561
11เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน16 ม.ค. 2561
12เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น12 ต.ค. 2560
13ประกาศเจตจำนง23 ก.พ. 2560
14คำสั่งเทศบาลตำบลแม่มอก ที่ /2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ15 ต.ค. 2557

1