ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่มอก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

QRcode Line@

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2561
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
1,214
เดือนที่แล้ว
1,663
ปีนี้
13,949
ปีที่แล้ว
9,400
ทั้งหมด
27,150
ไอพี ของคุณ
35.153.39.7
ลำดับรายการวันที่
1นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเเม่มอก สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี ครั้งที่ 122 ต.ค. 2563
2นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเเม่มอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี ครั้งที่ 224 ส.ค. 2563
3นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเเม่มอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี ครั้งที่ 1 7 ส.ค. 2563
4 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่มอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 256324 ก.ค. 2563
5รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 256129 ต.ค. 2561
6ประกาศเรื่อง เรื่องริบหลักประกันสัญญาเช้าเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลแม่มอก23 ก.ค. 2561
7เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน16 ม.ค. 2561
8เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น12 ต.ค. 2560
9ประกาศเจตจำนง23 ก.พ. 2560
10คำสั่งเทศบาลตำบลแม่มอก ที่ /2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ15 ต.ค. 2557

1