ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สายตรงนายก

ภารกิจผู้บริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่มอก

ร้องเรียนร้องทุกข์

ศูนย์ดำรงธรรม

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบสถิติการเกิดอบัติเหตุ

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ตรวจเช็คอีเมล

QRcode Line@

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2561
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
62
เดือนที่แล้ว
1,444
ปีนี้
2,743
ปีที่แล้ว
15,420
ทั้งหมด
31,364
ไอพี ของคุณ
3.232.129.123


เทศบาลตำบลแม่มอกได้รับการประสานงานจาก รพ.สต.บ้านแม่มอกกลางดำเนินพ่นหมอกควันในรัศมี 100 เมตร รอบบริเวณบ้านแม่มอกใต้ เลขที่ 7 หมู่ 6,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th

วันที่ 1 ตุลาคม 63
เทศบาลตำบลแม่มอกได้รับการประสานงานจาก รพ.สต.บ้านแม่มอกกลางดำเนินพ่นหมอกควันในรัศมี 100 เมตร รอบบริเวณบ้านแม่มอกใต้ เลขที่ 7 หมู่ 6 เนื่องจากได้รับแจ้งได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลลำปางว่าพบผู้ป่วย โรคชิคุนกุนย่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคชิคุนกุนย่า ในช่วงฤดูฝนที่มียุงลายเป็นพาหะ ซึ่งอาจจะเกิดการระบาดของโรคในชุมชน

01 ตุลาคม 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองป้องกัน ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th

วันที่ 24 กันยายน 2563
เทศบาลตำบลแม่มอก ร่วมกับ รพ.สต. บ้านแม่มอกกลาง ได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองป้องกัน ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม ประจำปี 2563 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและเจ้าหน้าที่ตรวจจาก รพ.สต. ในเขตตำบลแม่มอกและเวียงมอก ในการอบรมให้ความรู้แก่สตรี อายุ 30-70 ปี เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และเข้ารับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการป้องกันและห่างไกลจากมะเร็งเต้านม

24 กันยายน 2563

โครงการส่งเสริมและประเมินติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่มอก ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น. นางนัทธมน อินนวล รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและประเมินติดตามพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่มอก ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่มอก โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ได้แก่ นางนางสาวจุฑามาศ สิงห์แก้ว ผอ.รพสต.บ้านกุ่มเนิ้งใต้
และนางสาวฉัตรฑริกา สืบปาละ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

07 สิงหาคม 2563

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่มอก ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00น. นายยงยุทธ พรมสอน รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลแม่มอก ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่มอก โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ได้แก่ นางสาวบุปผา วิเสน นักโภชนาการโรงพยาบาลเถิน และนางสาวจุฑามาศ สิงห์แก้ว ผอ.รพสต.บ้านกุ่มเนิ้งใต้

25 กรกฎาคม 2563

ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันพิษโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th

งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลแม่มอก ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันพิษโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ให้แก่สุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลแม่มอก โดยมีปศุสัตว์อำเภอเถินชี้แจงและอธิบายวิธีการฉีดให้แก่อาสาปศุสัตว์ดำเนินการฉีดให้แก่ให้สุนัขและแมวในแต่ละหมู่บ้าน

08 กรกฎาคม 2563

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่มอก,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th
07 กรกฎาคม 2563

นำหน้ากากอนามัยที่ได้รับการจัดสรรจากอำเภอเถินให้กับนักเรียนและครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 3แห่ง,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00น. ว่าที่ร้อยตรี นิวัติ ชัยวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่มอกและนางณัฐพร ธรรมชัยตา หัวหน้าสำนักปลัด ได้นำหน้ากากอนามัยที่ได้รับการจัดสรรจากอำเภอเถินให้กับนักเรียนและครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 3แห่ง ได้แก่
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวน้ำ
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุ่มเนิ้งใต้
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานหิน

03 กรกฎาคม 2563

 ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงลาย,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th

วันที่ 21-22 มิถุนายน งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลแม่มอก ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงลาย ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุ่มเนิ้งใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานหิน โรงเรียนบ้านหัวน้ำ โรงเรียนแม่มอกวิทยา โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ โรงเรียนบ้านสะพานหินและสำนักงานเทศบาลตำบลแม่มอก

21 มิถุนายน 2563

ร่วมปลูกป่าประชาอาสาพื้นฟูพื้นที่ถูกไฟไหม้,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th

นางนงนุช เขื่อนสาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก ร่วมกับ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เถิน ผู้ใหญ่บ้านแม่มอกกลาง หมู่ที่ 2 และประชาชนบ้านแม่มอกกลาง ร่วมปลูกป่าประชาอาสาพื้นฟูพื้นที่ถูกไฟไหม้ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าบ้านแม่มอกกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในเนื้อที่ จำนวน 20 ไร่

21 พฤษภาคม 2563

มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า. รมช.เกษตรและสหกรณ์. พร้อมคณะ,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th

นางนงนุช เขื่อนสาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก ว่าที่ร้อยตรี นิวัติ ชัยวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่มอก ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรตำบลแม่มอก มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า. รมช.เกษตรและสหกรณ์. พร้อมคณะ. ดร.ธนสาร. ธรรมสอน ที่ปรึกษา รมช.เกษตรและสหกรณ์. โดยมีหน่วยงานจังหวัด สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมติดตามงานสำคัญครั้งนี้ด้วย. และ นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง นายบรรจง. ชัยขุนพล. สหกรณ์จังหวัดลำปาง.

17 พฤษภาคม 2563

 ร่วมโครงการเรื่องเล่าแบ่งปัน “รายการเรื่องเล่าเช้านี้” ทางช่อง 3 ที่มาแบ่งปันให้พี่น้องเมืองเถิน มอบข้าวกล่องและน้ำดื่มให้กับ 3 หมู่บ้าน ,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th

นางนงนุช เขื่อนสาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก และ ว่าที่ร้อยตรี นิวัติ ชัยวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลแม่มอก ร่วมกับ เพจแอดมินเมืองเถินนครลำปาง ร่วมโครงการเรื่องเล่าแบ่งปัน “รายการเรื่องเล่าเช้านี้” ทางช่อง 3 ที่มาแบ่งปันให้พี่น้องเมืองเถิน มอบข้าวกล่องและน้ำดื่มให้กับ 3 หมู่บ้าน บ้านหัวน้ำพัฒนา , บ้านหัวน้ำ , บ้านสันป่ามอน ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

15 พฤษภาคม 2563

 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิท19​ ,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th

gทศบาลแม่มอกเตรียมจัดทำ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิท19​ ระหว่างวันที่​ 9-30​ มีนาคม​ 2563​ โดยจะทำแจกประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลแม่มอก​รวมถึง โรงเรียน​ รพสต.​ ใครสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งความประสงค์ได้ค่ะ​ มาฝึกทำที่ห้องประชุมเทศบาลแม่มอกในเวลาราชการทุกวัน​และรับสมัครจิตอาสาช่วยเย็บ ด้วยจ้าเป้าหมาย​ 7000 ชิ้น

06 มีนาคม 2563

การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th

นางนงนุช เขื่อนสาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก ได้ร่วมกิจกรรม "การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี ในส่วนภูมิภาคและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ.หอประชุมจังหวัดลำปาง อาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง

28 พฤศจิกายน 2562

"จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ",เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th

 

นางนงนุช เขื่อนสารนายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางถนน ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ. ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น.โดยมีคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/เจ้าหน้าที่สภ.เวียงมอกและเจ้าหน้าที่ป่าไม้/ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลแม่มอก/กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

26 พฤศจิกายน 2562

ร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต,เทศบาลตำบลแม่มอก,maemok.go.th

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางนงนุช เขื่อนสาร นายกเทศมนตรีตำบลแม่มอก พร้อมข้าราชการ. บุคลากรเทศบาลตำบลแม่มอก ร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอเถิน

13 ตุลาคม 2562

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (45 รายการ)